Chủ đại lý: Anh Dũng

Địa chỉ: 55 Tổ 51 Cao Thắng

Điện thoại: 0293.818.388*0974.505.512