Chủ đại lý: Anh Hiếu

Địa chỉ: 260 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh

Điện thoại: 0904.273.789