Chủ đại lý: Anh Long

Địa chỉ: 321 Nguyễn Văn Cừ, Tp vinh

Điện thoại: 0383.594.626