Chủ đại lý: Chị Nhung

Địa chỉ: 85, Nguyễn Trãi, tp Vinh

Điện thoại: 0383.511.234*0915.099.185