Chủ đại lý: Chị Thoa

Địa chỉ: 79 Hàn Thuyên

Điện thoại: 0373.724.555*0986.966.899