Chủ đại lý: cô Đào

Địa chỉ: 52 Lê Lợi, tp Thái Bình

SĐT: 0932 228 862