Chủ đại lý: Chị Thư

Địa chỉ: 382 Lạc Long Quân

Điện thoại: 0933.222.913