Chủ đại lý: Chị Thủy

Địa chỉ: số 5 phố Tô Vĩnh Diện khối 5, đường Huyện Đội

Điện thoại: 0979 668 539