Chủ đại lý: Chị Mỹ

Địa chỉ: tổ 10 khu 6 Bãi Cháy

Điện thoại: 0336.550.242*0987.560.338