Chủ đại lý: Cô Hòa

Địa chỉ: 40 Tô Hiệu

Điện thoại: 0333.861.570*0982.140.976