Chủ đại lý:

Địa chỉ: Số 9, Lê Lợi, Đồng Hới

Điện thoại: 0523.844.374*0982.356.959