Chủ đại lý: Chị Dân

Địa chỉ:  Số 1 Phai Vệ, Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

Điện thoại:  0253719819 – 0913278442