Đại lý Lạng Sơn

ĐC: Số 1 Phai Vệ, Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

ĐT: 0913278442