Chủ đại lý:  Cô Ly _ Chú Liệu

Địa chỉ:  45 Tổ 5 p Hữu Nghị, Hòa Bình

Điện thoại:  02183.881.011