Chủ đại lý:  Chị Hòa

Địa chỉ:  Tiểu khu 7, TT Lương Sơn, Hòa Bình

Điện thoại:  090.349.3226