Chủ đại lý:  Chị Hòa

Địa chỉ:  Chợ Phương Lâm, đường Nguyễn Trung Trực, TP Hòa Bình

Điện thoại:  091.557.8699