Chủ đại lý: Cô Phượng

Địa chỉ: 5A2 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 03203.854.471 * 0982.854.471