Chủ đại lý: Chị Hồng

Địa chỉ: 111 Bạch Đằng_TP Hải Dương

Điện thoại: 0912.450.834