Chủ đại lý: Chị Dung

Địa chỉ: 43 Phan Đình Phùng

Điện thoại: 0393.854.601*0918.088.514