Chủ đại lý: Hoàng Dũng

Địa chỉ: 132 Quang Trung, TX Hồng Lĩnh 

Điện thoại: 0949.837 838