Chủ đại lý: Chị Hà

Địa chỉ: 655 Hoàng Hoa Thám

Điện thoại: 04.3832.5846 * 01234.408.888