Showroom 3D Springg Savico

Địa chỉ:  Tầng 1 TTTM Savico Long Biên, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh.
Điện thoại: 0902188184