Chủ đại lý: Anh Lâm

Địa chỉ: Vân Canh, Xuân Phương

Điện thoại: 04.3765.2887*0973.186.540