Chủ đại lý: Chị Nhung

Địa chỉ: 69 Vạn Bảo

Điện thoại: 04.3762.6088*0913.388.599