Chủ đại lý: Chị Hà

Địa chỉ: 66 Phố Huế

Điện thoại: 04.3944.8166*0903.221.822