Chủ đại lý: Chị Thu Anh

Địa chỉ: 97 Xã Đàn

Điện thoại: 04.3572.0255