Chủ đại lý: Chị Thảo

Địa chỉ: Bách hóa Nghĩa Tân

Điện thoại: 04.3756.7526*0904.364.971