Chủ đại lý: Madam Son

Địa chỉ: Lô 27 TT4 Mỹ Đình Sông Đà_Từ Liêm

Điện thoại: 0984.048.710