Chủ đại lý: Chị Hường

Địa chỉ: 36 Lương Đình Của

Điện thoại: 0918.098.805