Chủ đại lý: Cô Khanh

Địa chỉ: 256 Lò Đúc

Điện thoại: 024.3821.4190*0904.195.309