Chủ đại lý: Chị Hạnh

Địa chỉ: 42 Hàng Điếu

Điện thoại: 04.3828.5463*0902.128.663