Chủ đại lý: Anh Tuấn

Địa chỉ: 66 ngã tư Chợ La_Lê Trọng Tấn

Điện thoại: 0907.268.690