Chủ đại lý: Cô Kiểu

Địa chỉ: 360 Đội Cấn

Điện thoại: 04.3832.6798 * 0945.345.545