Chủ đại lý: Chị Thảo

Địa chỉ: 688 Cổ Nhuế

Điện thoại: 04.3852.3850*0904.364.972