Chủ đại lý: Chị Tâm

Địa chỉ: 117 Tổ 7 – TT Cầu Diễn

Điện thoại: 04.3837.4008*0947.690.497