Chủ đại lý: Anh Đức

Địa chỉ: 852 Phố 4, Phường Tân Thanh

Điện thoại: 02303.824.368