Chủ đại lý: Anh Tuấn Anh

Địa chỉ: số 85 Khu 1 – TT Phố Mới – Quế Võ – Bắc Ninh

Điện thoại: 0974.754.909