Chủ đại lý: Anh Tuấn

Địa chỉ: 398 Ngô Gia Tự – Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413.820.078