Chủ đại lý: Chị Uyên Vi

Địa chỉ: 329 Nguyễn Minh Khai

Điện thoại: 01688.304.077*0918.305.113