Chủ đại lý: Chú Chỉ

Địa chỉ: Khu 2_Thị trấn Nểnh

Điện thoại: 02406.507.717*0984.964.946