Chủ đại lý: Chị Thu

Địa chỉ: 69 Lê Lợi

Điện thoại: 02403.820.389