Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms. Phạm Bích Ngọc: 091.504.6969
  • Bùi Đăng Thái: 091.504.6968
  • PHẠM VĂN TUÂN (CN Miền Nam): 0915.046.966

Tin tức

Email Marketing

Name
Email *Đại hội Công đoàn Công ty KONA tổ chức thành công

Ngày 25 tháng 9, Công đoàn Công ty TNHH KONA đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có sự tham dự của ông Đình Cất, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn, bà Phạm Thanh Ngà, ủy viên ban chấp hành công đoàn huyện Thanh Oai, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo bộ phận/ban dự án cùng toàn thể cán bộ, công đoàn viên ưu tú công ty TNHH KONA.

ea5f4133dc1a3044690b

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai; sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám đốc công ty cùng tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và CNLĐ Công ty TNHH KONA đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ I nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra với kết quả cụ thể như sau:

+ Xây dựng, hoàn thiện, duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng để đạt được tiêu chuẩn chứng chỉ OEKO-TEX Châu âu vào Quý III/2016.

+ Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật.

+ Đảm bảo 100% sản phẩm khi xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng cơ sở mà Công ty đã công bố.

+ Xây dựng hoàn thiện quy chuẩn chất lượng cho một số nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn, phổ biến và áp dụng toàn công ty.

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, không ngừng phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

+ Hàng năm mức tăng trưởng đạt 10% . Cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo để phát triển bền vững.

+ Doanh thu tăng 11%.

+ Thu nhập bình quân đạt 4.500.000 đồng – 5.500.000 đồng/người/tháng. Tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ.

+ Các mặt hoạt động luôn được duy trì, đời sống vật chất tinh thần của CBCNVLĐ được cải thiện, an ninh trật tự trong công ty đảm bảo ổn định.

Hoạt động của Công đoàn đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của Công ty, góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn mà Công ty đã đạt được trong những năm gần đây. Đây là các hoạt động diễn ra không những ở quy mô cấp Công ty mà ở tất cả các Công đoàn Bộ phận và trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trình độ, trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua sản xuất, các phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nữ công…

036f78ede7c40b9a52d5

Có thể nói, các hoạt động Công đoàn phát động đã và đang góp phần xây dựng, hình thành một lớp người lao động giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí phấn đấu vươn lên, góp phần tích cực vào việc phát triển bền vững của đơn vị. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty và nhiều tập thể, cá nhân đã được Liên đoàn lao động huyện Thanh Oai khen thưởng, biểu dương trong các hoạt động, phong trào Công đoàn các cấp.

Trước yêu cầu phát triển của Công ty, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải luôn đổi mới trong phương thức hoạt động và xác định rõ vai trò chức năng nhiệm vụ là tổ chức bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng của người lao động, là người bạn đồng hành với người lao động, góp phần hiệu quả vào sự phát triển bền vững của đơn vị. Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II đã đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ I, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa II gồm 9 đồng chí, 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 7 ủy viên đều là bán chuyên trách.

15986927f60e1a50431f

Tại Đại hội, Chủ tich Liên đoàn lao động huyện Thanh Oai, ông Phạm Đình Cất, đã biểu dương những thành tích tiêu biểu của Công đoàn Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác Công đoàn, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên. Các hoạt động phong trào và thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất cũng đã tập trung triển khai sâu rộng trong người lao động và góp phần tích cực cho quá trình phát triển của Công ty… Đồng thời, các đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa I tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo để lãnh đạo các hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể công đoàn viên, người lao động Công ty KONA, Chủ tịch Công đoàn công ty, ông Đỗ Đình Tùng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn cấp trên, lãnh đạo công ty và cam kết Công đoàn Công ty KONA sẽ luôn phấn đấu cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022 với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trong các hoạt động Công đoàn, xây dựng KONA ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện” và phát huy vai trò tổ chức Công đoàn luôn là người bạn đồng hành, cùng ý chí và nguyện vọng của toàn thể người lao động, tập trung tài năng, nhiệt huyết để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, phát triển.

Bình luận